User rating5 / 5

Hvorfor er det umulig å vinne i roulette?

Hvorfor er det umulig å vinne i roulette?Hvorfor klarer du ikke å vinne i roulette på nettet? I denne artikkelen presenterer vi matematisk bevis på den negative vinnersannsynligheten når du spiller roulette. Vi ser også på matematisk bevis for ineffektiviteten ved bruk av ulike strategier ved roulette-bordet. Hvorfor er det umulig å vinne i roulette? Roulette-hjulet har 37 lommer (0–36), og utbetalingen for enkelttall er 36 til 1. Når du spiller taper du dermed statistisk sett 2,7 % av innsatsbeløpet (selv om du vinner i det aktuelle spinnet). Nedenfor forklarer vi dette rent matematisk.

Hvorfor klarer du ikke å vinne i roulette ved bruk av strategier?

La oss vurdere alle vanlige spillalternativer i roulette og finne den matematiske forventningen for hver av disse. Dette gir et matematisk bevis på at det er umulig å vinne i roulette.

Vinnersannsynligheten for alle spillalternativer i roulette kan beregnes ved bruk av følgende formel (1):

formel (1)(1)

  • Der x[i] er hendelse i,
  • p[i] er sannsynligheten for hendelse i,
  • k er totalt antall hendelser.

Matematisk sannsynlighet i europeisk roulette:

Hvorfor klarer du ikke å vinne i roulette ved bruk av strategier?Formelen for den matematiske sannsynligheten i europeisk roulette kan brukes til å finne sannsynligheten for å vinne. Vi bruker komplementærhendelser, det vil si P[win] + P[loss] = 1. Spillet har N sektorer (lommer), og vi får følgende formel (2):formel 2, (2)

Siden sannsynligheten for å vinne (P[win]) i europeisk roulette med N sektorer (lommer) er

formel, får vi uttrykket for den matematiske sannsynligheten for enhver innsats i europeisk roulette når du spiller med N sektorer (lommer):

Formula(3)

La oss beregne den matematiske vinnersannsynligheten for ulike spillalternativer i europeisk roulette (hjulet har kun én null-lomme). Den matematiske vinnersannsynligheten for de ulike spillalternativene er oppgitt i tabellen nedenfor.

Den matematiske vinnersannsynligheten for ulike spillalternativer

Tabell 1. Beregning av den matematiske vinnersannsynligheten i roulette.


   Nr.

 


  Spillalternativ

 

Gevinst

Tap

Beregning
Matematisk sannsynlighet

Utbetaling

Sannsynlighet

Sannsynlighet

1.

Enkeltspill

35:1

1/37

36/37

=35×1/37-36/37= -1/37

2.

Splitt

17:1

2/37

35/37

=17×2/37-35/37= -1/37

3.

Gate

11:1

3/37

34/37

=11×3/37-34/37= -1/37

4.

Hjørne

8:1

4/37

33/37

=8×4/37-33/37= -1/37

5.

Sekslinje

5:1

6/37

31/37

=5×6/37-31/37= -1/37

6.

Kolonne og dusin

2:1

12/37

25/37

=2×12/37-25/37= -1/37

7.

Rødt/sort, høy/lav, oddetall/partall

1:1

18/37

19/37

=1×18/37-19/37= -1/37


Som du kan se i tabellen, tilsvarerden matematiske vinnersannsynligheten den verdien vi fikk fra formel (3). La oss oppsummere.

Du taper alltid, selv om du vinner

nullHvis du spiller europeisk roulette (uansett hvor mye du satser), taper du alltid 1/37 av innsatsen). Dette gjelder uavhengig av rundens utfall – den matematiske vinnersannsynligheten gjør at du alltid taper, selv om du vinner. Det spiller altså ingen rolle hva du gjør – husets fordel gjør at du alltid taper i det lange løp.

Bruk av innsatsstrategier

For å bevise at det er matematisk umulig å vinne i europeisk roulette eller amerikansk roulette, ser vi nærmere på innsatsstrategier med «enkle»spillalternativer. Den matematiske vinnersannsynligheten for alle spillalternativer er negativ, og tilsvarer -1/37 av innsatsen. Den totale vinnersannsynligheten i spillet er dermed -1/37. Vi multipliserer summen av alle innsatser, eller -1/37 av verdien per innsats, med antall runder.

Ved å bruke den matematiske vinnersannsynligheten for et hvilket som helst spillalternativ, kan vi avgjøre verdien av den gjennomsnittlige innsatsen ved spill på dette alternativet. Vi tar høyde for forskjellene mellom de ulike spillalternativene og multipliserer resultatet med -1/37. Verdien av gjennomsnittsinnsatsen og summen av alle innsatser er positive verdier. Derfor er den matematiske vinnersannsynligheten alltid mindre enn null.

Spredning

La oss beregne variansen for et spill i europeisk roulette, avhengig av hvor mange sektorer N (lommer) spilleren satser på. Vi kan bruke variansen til å avgjøre det optimale Kelly-kriteriet for å spille europeisk roulette.

Informasjon

Kelly-kriteriet forteller hva du bør satse i hver runde ved å ta hensyn til vinnersannsynligheten.

Variansen i europeisk roulette med N sektorer (lommer) kan beregnes ved bruk av følgende formel:

formel (4)(4)
Formelen (4) for variansen D av innsatser i europeisk roulette kan konverteres ved bruk av hele sannsynligheten og ikke enkelttilfeller. Det vil si: P[win] + P[loss] = 1.. formel (5)(5)

Siden sannsynligheten for å vinne (P[win]) i europeisk roulette med N sektorer (lommer) er

formel, får vi uttrykket for spredningen D for enhver innsats i europeisk roulette når du spiller med N sektorer (lommer):

formel (6)(6)

Spredningen D har en positiv verdi for allespill med N sektorer. Dette er en viktig detalj.

Vi beregner hvor storsaldo vi må ha i europeisk roulette ved å bruke Kelly-kriteriet:

formel(7)

Ved å bruke formel (3) og (6), får vi følgendeuttrykk:

formel (8)(8).

Formel (8) viser at denoptimale saldoen, i henhold til Kelly-kriteriet, ved spill på europeisk roulette, er en negativ verdi.

Konklusjon

Hvis den optimale verdien av spillerens saldo er negativ (i henhold til Kelly-kriteriet), er det generelt ikke lønnsomt å spille på europeisk roulette. Dette indikerer at spilleren vil tape alle pengene sine i det lange løp.

For å vurdere hvor «attraktivt» det er å spille, kan du bruke et generelt uttrykk. Ved bruk av denne formelen beregner vi forholdet mellom den påkrevde saldostørrelsen i henhold til Kelly-kriteriet og den matematiske vinnersannsynligheten for spillet.

formel (9)(9).

Formelen (9) kan tolkes slik at jo mindre spilleren har på saldoen i forhold til den matematiske vinnersannsynligheten, jo bedre er spillet.

Merk at det optimale kriteriet (K[optima]) kun kan brukes til å vurdere spill med positiv vinnersannsynlighet. Hvis spillet har en negativ, matematisk vinnersannsynlighet, er det naturlig nok ikke attraktivt for spillere. For europeisk roulette, er den matematiske vinnersannsynligheten -1/37, det vil si mindre enn null. Europeisk roulette er dermed ikke «attraktivt» for spillere. Det er altså umulig å vinne i roulette, uavhengig av hvilke innsatsstrategier og systemer du bruker.

Merk at formlene (3), (5) og (8) kan brukes også for amerikansk roulette med to null-lommer: 0 og 00.

Beslektede artikler

Hvor bør jeg spille?

  • Før du begynner å spille roulette eller andre casinospill, må du velge et pålitelig nettcasino. Vi anbefaler Fastpay Casino, der du får utbetalt gevinstene dine innen fem minutter.

De beste nettcasinoene i 2021

Skrevet av Kamen Valev
Add comment